Loại Mua vào Bán ra
CAD 16,821.41 17,538.68
CHF 25,275.78 26,353.55
EUR 24,466.97 25,836.98
GBP 28,230.24 29,433.99
JPY 162.62 172.16
THB 596.17 687.86
USD 23,285.00 23,655.00