Loại Mua vào Bán ra
CAD 17111.99 17455.98
CHF 22552.47 23005.45
EUR 25879.78 26606.06
GBP 29806.59 30283.9
JPY 204.34 214.04
THB 715.1 744.93
USD 23155 23255