Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,474.07 18,218.37
CHF 25,108.93 26,178.44
EUR 24,695.61 26,077.28
GBP 28,769.67 29,995.10
JPY 174.05 184.25
THB 613.86 708.25
USD 23,930.00 24,240.00