Loại Mua vào Bán ra
CAD 17371.38 17827.16
CHF 23656.14 24131.2
EUR 26333.97 27206.39
GBP 29368.94 29839.13
JPY 212.29 220.03
THB 743.51 774.53
USD 23240 23360