Loại Mua vào Bán ra
CAD 17252.87 17599.69
CHF 22785.52 23243.18
EUR 26028.49 26758.95
GBP 29616.69 30090.96
JPY 202.46 210.85
THB 727.76 758.12
USD 23150 23250